Jumaat, 2 April 2010

JIHAD DAN KEUTAMAANNYA..

Firman Allah :
Ertinya : Apakah (orang-orang) yang memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
(At Taubah : 19-20)
Lihatlah perbandingan di anara beberapa kebajikan yang besar di tempat yang suci dengan kemuliaan para mujahid...

Dan Sesungguhnya Kami Jadikan Isi Neraka Jahannam Kebanyakannya dari JIN dan MANUSIA, Mereka Ada HATI Tetapi tidak cuba memahami denganya,Mereka ada Mata tetapi tidak Melihat, Mereka ada TELINGA tetapi tidak mendengar, Mereka seperti BINATANG TERNAK malahan Lebih Teruk, Mereka itu Orang-Orang yang Lalai.. [Al-A'raf 179]

Teringat daku wasiat as syahid DR. Abdullah Azam* :
janganlah kamu memelihara anakmu umpama memelihara ayam daging yang dipelihara untuk disembelih...
* syahid terbunuh bersama 2 anak lelaki beliau dalam pengeboman ketika menuju ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat
`asuhlah anak-anak untuk menjadi pejuang dan bukannya seperti membela haiwan ternakan yang hanya diberi makan kemudian menjadi hidangan pula kepada musuh.. 

--teringat pula daku akan hak-hak seorang bapa terhadap anaknya.. apakah kita sudah menunaikannya??