Selasa, 7 Februari 2012

Persoalan Dan Jawaban Mengenai Ejaan Dan Cara Membunyikan Kalimah Allah .

S : Saya ada beberapa persoalan berkaitan lafzul Jalalah. Mohon diperjelaskan

1. Apa hukum mengeja kalimah الله dengan cara ejaan rumi yang berbeza bunyinya dengan lafaz asal ?
2. Apa pula pandangan ustaz mengenai ejaan takbir 'Allah hu akbar' dan 'Allahu Akhbar' ?
3. Bagaimana pula berkenaan perbezaan bunyi sebutan lafaz الله yang disebut oleh golongan mamak (maaf) iaitu bunyinya " Al-laah "? 

J : Sekadar mampu. Sekalipun dalam bahasa Arab, cara ejaan dan cara membunyikannya adalah sesuatu cabang ilmu yang berbeza walau keduanya berkait rapat. Dalam ertikata lainnya, bunyi kalimah Arab yang sebenar tidak dapat disahkan secara tepat melalui ejaan melainkan setelah dibunyikan. Jadi untuk menentukan benar atau tidak sesuatu sebutan Arab, sila dapatkan musyafahah daripada guru yang mursyid.

1- Secara umumnya di Malaysia dan di Indonesia ada beberapa kaedah ejaan rumi pada kalimah الله yang ditulis secara tunggal  iaitu samaada (1) AlLah / Allah / Allaah. Yang kurang mashur - (2) Alloh dan (3) Olloh . 

Ringkasnya pula, apabila dieja secara bersambung dengan kalimah lain, maka kebiasaan dalam ejaan rumi di Malaysia dieja 'LAH' dan ejaan yang sebegini juga diamalkan di Indonesia. Namun di sesetengah pasentran dan universitas Indon, ditetapkan hanya jika sebelum lafaz Allah itu kalimahnya berbaris kasrah. Dalam ertikata lain jika sebelum lafaz Allah ada kalimah lain berbaris fathah atau dhammah maka dieja sebagai 'LOH'.

Ini sebenarnya khilaf pada ejaan rumi dengan tujuan untuk menepati bunyi bacaan yang disepakati para ulama Qiraat berkenaan hukum 'alif lam pada kalimah lafzul Jalalah' dan pada huruf lam lafzul Jalalah yang disentuh pada bab tarqiiq wa tafkhim di dalam ilmu tajwid.

Manakala ejaan selain di atas (seperti Owoh/Ow'oh atau lain-lain) adalah menyalahi kaedah penulisan lafaz Al Jalalah dan ia tidak akan melahirkan bunyi yang dikehendaki syara'.

2- Berkenaan dengan ejaan takbir (الله اكبر) yang ditanya, ianya jelas berselisihan dengan ejaan penulisan para ilmuan Islam. Bahkan ia boleh menambahkan lagi kekusutan pembaca yang masih tidak mahir dalam membunyikan kalimah Arab dengan betul. Ejaan 'Allah hu akbar' adalah salah kerana seolah-olah huruf ha' tersebut bertasydid ( هّ ). Manakala ejaan Allahu akhbar pula adalah kerana 'kh' adalah mewakili huruf خ. Yang sebaiknya adalah AlLaahu Akbar.

Di sini juga saya mahu menekankan perkara yang sangat perlu diambil perhatian dalam mengeja kombinasi perkataan-perkatan Arab yang panjang ke dalam ejaan rumi. Asingkan kalimah ejaan Melayu ikut cara kalimah Arab melainkan pada huruf alif dan lam, supaya ejaan tersebut tidak menghilangkan makna asal..

Sebagai contoh :
لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت، وهو على كل شيء قدير

Contoh ejaan yang banyak salah :
( laa ilaa haa illawah huwah dahu laa syarikallah, lahulmul quwalahul hamduyuhi wayumi tu wahuwa a'la qulli syai in qodir )

Contoh ejaan yang baik :
( Laa ilaaha illlalLahu wahdahu laa syarikalah- lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'aala kulli syai-in qodiir)

3 - Membunyikan lafzul Jalalah adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Sengaja membunyikannya secara berbeza dari apa yang ditetapkan adalah suatu dosa amat besar yang membawa kepada kekufuran kerana ia adalah suatu bentuk penghinaan kepada kalimah yang paling mulia. Namun dimaafkan kepada mereka yang mempunyai masalah thiqalah (berat) pada menyebut kalimah tersebut sepertimana sebutan yang sebenar. Perkara ini berlaku kepada kebanyakan bangsa India, Pakistan, Bangladesh dan Nepal. Meniru mereka adalah tidak dibenarkan apalagi memperolok-olokkan cara sebutan mereka.

Semoga diberkati usaha kita semua dalam memuliakan kalimahNya. Wallahu a'lam.

'UM