Rabu, 14 Mac 2012

Doa Khatam Qur'an Bukan Amalan Rasul ?

       بســـم الله الـرحمـن الـرحـــيم       
Segala puji-pujian kepada Allaah, Rabb sekalian alam. Salam dan Selawat ke atas Rasulullah, dan keluarga serta para sahabat baginda, tabien juga atha tabien; dan ke atas sekalian orang yang berusaha untuk mengikuti dan mempratikkan segala ajaran dan menjauhkan segala larangan baginda SAW. Firman Allah :
"Wahai Tuhan Kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firmanMu) dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) serta Hikmat kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan maksiat). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
[Al Baqarah 2 :129 ]

Syok membaca satu soal jawab, maka 'UM kongsikannya di sini. Semoga kalian boleh tumpang zauq ilmu dalam Islam yang luas ini dan semoga ia menjadi manfaat buat kita semua, insyaAllah.
Persoalan khatam Quran dalam solat jarang muncul di negara kita .. Kenapa?

Pertanyaan :
Saya mohon anda mengirimkan doa (setelah) mengkhatamkan Al-Qur’an yang terdapat riwayatnya dalam sunnah nabawiyah.

Jawaban :
Alhamdulillah.

Tidak ada dalam sunnah nabawiyah  suatu doa khusus setelah menghatamkan Al-Qu’an, bahkan tiada juga daripada para shahabat Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam atau para Imam yang terkenal. Apa yang banyak tertulis di akhir mushaf yang disandarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada dalilnya. Silakan lihat Fatawa Syeikh Ibnu Utsaimin, 14/226.

Doa setelah mengkhatamkan Al-Qur’an boleh dilakukan setelah mengkhatamkannya, sama ada dalam solat atau di luar solat. Namun doa setelah mengkhatamkannya dalam solat tiada asalnya. Manakala yang di luar solat, terdapat riwayat tentang perbuatan Anas radhiallahu’anhu.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya: “Apa hukumnya berdoa setelah mengkhatamkan Al-Qur’an dalam qiyamul lail di bulan Ramadan?”

Beliau menjawab: “Saya tidak mengetahui adanya sunnah daripada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai doa setelah mengkhatamkan Al-Qur’an dalam qiyamul lail di bulan Ramadan. Tidak juga dari para sahabat (r.anhum). Yang paling hampir dalam masalah ini adalah riwayat Anas bin Malik ketika beliau mengkhatamkan Al-Qur’an, maka beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Dan ini dilakukan di luar solat.” (Fatawa Arkanul Islam, hal. 354)

Syeikh Bakr Abu Zaid juga mempunyai tulisan yang bermanfaat dalam masalah ini. Pada penutupan penulisannya, beliau berkata: “Dari keseluruhan huraian dalam dua bab terdahulu, kita tiba pada penutupan dalam dua pembahasan.

Pembahasan pertama : Tentang doa khatam Al-Qur’an secara mutlak. Kesimpulan dalam hal ini adalah sebagai berikut;

Pertama, bahawa berbagai riwayat marfu (hadis yang rangkaian sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam) dalam masalah doa secara umum untuk mengkhatamkan Al-Qur’an, tidak ada satupun yang shahih dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. Yang ada, hanyalah riwayat maudhu (palsu) atau lemah yang tidak mungkin terangkat darjatnya. Bahkan hampir dipastikan tidak ada satupun riwayat yang dapat dijadikan sandaran dalam bab ini secara marfu. Kerana semua ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut dan menulisnya dalam bab ilmu Al-Qur’an dan zikir, seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtuby dan As-Suyuthi, redaksi yang mereka sebutkan umumnya tidak berbeza dari apa yang telah disebutkan. Kalau saja mereka semua mempunyai sanad yang lebih baik, nescaya akan mereka sebutkan.

Kedua, riwayat yang shahih tentang doa khatam Al-Qur’an adalah perbuatan Anas bin Malik radhiallahu’anhu. Dimana beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya untuk -tujuan- itu, dan perbuatan beliau tersebut kemudiannya diikuti pula oleh sejumlah tabi'in. Sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Mujahid bin Jabr rahimahumullah ajma’in (semoga Allah merahmati mereka semua)

Ketiga, tidak didapatkan sedikitpun teks yang bersumber dari dua imam; Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menyatakan disyariatkannya hal tersebut, rahimahumullah ta’ala. Justeru riwayat yang ada dari Imam Malik rahimahullah adalah bahawa hal itu bukan amalan masyarakat (Madinah saat itu), dan sesungguhnya khatam (Al-Qur’an) bukan sunnah dalam qiyam Ramadan.

Keempat, anjuran doa khatam (Al-Qur’an) diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta’ala sebagaimana yang dikutip oleh para ulama kami dari mazhab Hanbali. Hal inipun dikuatkan sebagian ulama masa berikutnya dari ketiga mazhab.

Pembahasan kedua : Tentang doa khatam (Al-Qur’an) dalam solat. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahawa tiada satu huruf pun yang diriwayatkan tadi dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam atau dari salah seorang sahabat radhiallahu’anhum, yang menunjukkan disyariatkannya berdoa dalam solat setelah khatam (Al-Qur’an) sebelum ruku atau setelahnya, baik untuk Imam maupun sendiri.

Kedua: Bahawa maksimal yang ada dalam bab ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulamak mazhab (Hambali) yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta’ala dalam riwayat Hanbal, Fadl dan Harby –yang tidak dapat kami ketahui sanadnya- yang menjadikan doa khatam (Al-Qur’an) dalam shalat Taraweh sebelum ruku'. Dalam riwayat lain darinya –yang juga tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya- bahwa beliau membolehkan hal tersebut dalam doa witir. (Silakan lihat 'Marwiyyat Doa Khatmi Al-Qur’an')...
Wallahu ‘alam.

Silakan juga lihat : Cara Rasulullah SAW dan Para Sahabat R.Anhum Khatam al Qur'an