Jumaat, 12 Ogos 2011

Keberatan Adalah Penyebab Keringanan

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani. Segala puji-pujian hanya bagi ALLAH Yang Maha Bijaksana dalam mentadbir sekalian alam semesta. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian.

Wahai saudara-saudaraku sekalian, jika kita mengaku diri kita sebagai pejuang-pejuang dan pendokong-pendokong gerakan Islam tidak boleh tidak hendaklah kita berfikir di atas landasan Islam dan sentiasalah berusahalah memahami Islam yang sebenar dan jadikanlah Islam itu sebagai cara hidup. Akal yang tidak berlandas selalu menipu diri kita.

Firman Allah :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
(Al-Baqarah 2 : 216)

Pelajaran dari Ayat:
  • Ketidaktahuan seseorang terhadap akibat atau balasan sebuah perbuatan ataupun ketentuan Allah, menjadikannya menyenangi perbuatan yang dibenci atau diharamkan, dan menjadikannya membenci dan menjauhi perbuatan yang sebenarnya dicintai dan diridhai Allah, walaupun terkadang bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsunya.
  • Seluruh perintah Allah adalah baik, dan seluruh larangan-laranganNya adalah buruk. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan seluruh perintahNya dan menjauhi seluruh larangan-laranganNya.
Firman ALLAH :
"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar‐benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali‐kali tidak menjadikan untuk mu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu orang‐orang muslim dari dahulu, dan dalam ini supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik‐baik Pelindung dan Penolong.”  
(Al-Hajj 22 : 78)

Ada empat macam jihad di jalan Allah, yaitu:
1. Jihad dalam erti mempertahankan diri dari serangan musuh.
2. Jihad dalam erti menegakkan agama Allah dan untuk meninggikannya.
3. Jihad dengan erti berusaha melepaskan diri dari godaan syaitan.
4. Jihad dengan erti memerangi hawa nafsu.
Berdasarkan petikan ayat pertama di atas, sekalipun perang itu dibenci oleh kaum Muslimin, tetapi kerana untuk mempertahankan diri dan menegakkan agama Allah, maka dalam situasi peperangan dibolehkan untuk kaum Muslimin melakukan perbuatan‐perbuatan yang dianggap melampaui batas jika di luar suasana peperangan.

Dalam ayat kedua di atas diterangkan bahwa Allah SWT telah memilih umat Muhammad untuk melakukan jihad itu. Pemilihan itu adalah kerana agama yang dibawa Muhammmad adalah agama yang telah disempurnakan Allah, yang di dalamnya terdapat ketentuan‐ketentuan tentang jihad. Hal ini merupakan perhormatan Allah SWT kepada Nabi Muhammad beserta umatnya.

Saudara-saudarku sekalian, sesungguhnya Allah SWT telah menerangkan bahwa agama yang telah diturunkan‐Nya kepada junjungan kita Muhammad SAW itu bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya.

Semua perintah‐perintah dan larangan‐larangan yang terdapat dalam agama Islam itu tujuannya adalah untuk melapangkan dan memudahkan hidup manusia, agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Hawa saja hawa nafsu manusialah yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mereka bahwa perintah‐perintah dan larangan‐larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.

Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama Islam itu mudah, orang‐orang yang memberat‐beratkan beban dalam agama akan dikalahkan oleh agama sendiri, sebagaimana tersebut dalam hadis: Rasulullah SAW pernah memberikan suatu peringatan yang keras kepada suatu golongan yang memberatkan beban dalam agama, sebagaimana tersebut dalam hadis:

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau pernah bersabda: “Sesungguhnya agama itu mudah dan sekali-kali tidak akan ada seorangpun memberatkan agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Kerana itu bekerjalah kamu dengan betul, sederhanakanlah, bergembiralah, dan jadikanlah berkarya di pagi dan di petang hari serta bepergian sebagai penolongmu” (HR Bukhari).

Dari Aisyah ra, ia berkata, “Rasulullah saw pernah membuat sesuatu, maka beliau meringankannya, lalu sampailah hal yang demikian kepada beberapa orang sahabat beliau. Seolah-olah mereka tidak menyukainya. Maka sampaikanlah persoalan itu pada beliau, lalu beliau berdiri berpidato dan berkata: Apakah gerangan keadaan orang-orang yang telah sampai kepada mereka tentang sesuatu perbuatan yang akan meringankannya, lalu mereka tidak menyukainya? Demi Allah (kata Rasulullah): Sesungguhnya aku orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah dan orang yang paling takut di antara mereka kepadaNya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan Dia sekali‐kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” Yakni, Dia tidak membebanimu dengan sesuatu yang tidak kamu sanggupi. Dia tidak mewajibkan kepadamu dengan sesuatu yang menyengsarakan kamu, namun Allah memberi kemudahan dan jalan keluar.

Solat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadah, dapat kamu lakukan secara sempurna, di jamak, di qhasar, dikerjakan sambil berjalan, sambil berkendaraan, dengan menghadap kiblat, dengan tidak menghadap kiblat, sambil berdiri, duduk dan berbaring, dan dilakukan dengan keringanan dan kemudahan lainnya dalam menjalankan berbagai kewajiban dan ketetapannya. Kerana itu, Nabi saw. Bersabda : “ Aku diutus membawa agama yang hanif dan toleran."

Beliau juga bersabda kepada Mu’adz dan Abu Musa takala mengutus keduanya ke Yaman : “Gembirakanlah dan jangan ditakut‐takuti. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Kerana itu, sehubungan dengan firman Allah Ta’ala : " Dan Dia sekali‐kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan,”

Apabila bercakap mengenai kesulitan maka jangan dilupakan bahawa di sana adanya keringanan. Justeru itu permudahkanlah asalkan tidak melanggar batas-batas teladan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat generasi al Quran. Para ulamak yang berkelayakan pasti boleh sahaja mencari gali dan merumuskan sesuatu hukum untuk mencapai ketepatan dan menjayakan kebenaran yang diimpikan semua kaum muslimin. Janganlah bersikap dengan apa yang pernah

Maka, usahlah diperberat-beratkan serta dikusut-kusutkan fikiran kita yang tidak seberapa ini. Silap gaya nanti akan terjerumus pula ke dalam kesesatan dan tergolong pula dalam kalangan al Ruwaibidhoh yang pernah disebut baginda SAW atau mungkin sahaja 'ashabul ra'yi' yang disebut oleh Syaidina Umar r.a. 

Menyokong tindakan para ulama yang thiqah ini lebih mudah daripada memikirkannya sehingga mendatangkan kekeliruan pula kepada orang ramai. Janganlah kerana kecintaan kita kepada Islam maka kita lupa bahawa para ulamak haraki lebih mencintai Islam berbanding kita. Bukankah semakin kenal Islam semakin cinta? Tak kenal maka tak cinta. Jangan bersikap tangan kanan menegak dan tangan kiri meroboh sesuatu apa yang masih bersisa.

Lihat sahaja dalam isu yang mengelirukan masyarakat apabila dilakukan sesuatu perkara yang bersikap tajdidiyah sebagaimana perhimpunan, tuntutan BERSIH 2.0 serta cara pelaksanaanya yang dibuat baru-baru ini. Telah timbul pelbagai telahan daripada pelbagai lapisan masyarakat yang sangat berbeza dengan pandangan ulama' haraki. Sehinggakan masyarakat yang berfikiran politik demokrasi kelas ketiga terpedaya dan menganggap seolah-olah mereka yang lantang berkhutbah mengharamkan BERSIH itu lebih alim dan cintakan Islam lebih daripada kalangan ulama' haraki yang telah diiktiraf oleh ALLAH dan Rasul serta para kalangan alim ulama harakiyah daripada kalangan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di seluruh dunia. Apakah mereka ini berniat menolak hadis Hilful Fudhul??

Benarlah kata Sheikul Islam Ibnu Taimiyah :

سيأتي زمن كثير الخطباء و قليل الفقهاء  
Akan datang suatu zaman ramainya yang berkhutbah namun sedikit sekali yang tergolong dalam kalangan fuqaha'. 
ٍ
Hadis-hadis di atas telah menyatakan sikap manusia yakni fitrahnya yang mudah melatah dan terkejut sehinggakan Rasulullah menegaskan bahawa baginda adalah yang paling takut kepada Allah dalam ertikata yang lain tidak mungkin memandai-mandai untuk melanggar ketetapan Allah. Bukankah juga para ulama' telah diiktiraf oleh Allah sebagai golongan hamba yang paling takutkanNya? Maka tidak mustahillah Rasulullah SAW bersabda bahawa ulamak itu adalah pewaris anbiya. 


Jelas sekali kekeliruan yang berlaku dikalangan ummat Islam hari ini adalah berpunca daripada tiada keyakinan terhadap para ulama walaupun jelas sekali para ulama itu tiada melakukan dosa sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka dan tiada pula ulama itu mencari habuan dunia secara melanggari batasan dengan ilmu mereka.

Ingatlah sesungguhnya solat yang sebegitu besar  rukunnya selepas syahadah sekalipun mempunyai keringan dan perubahan cara pelaksanaannya. Kaedah Fiqh ada menyatakan :
 المشقة تجلب التيسر
Keberatan itu penyebab keringanan. 

Justeru itu janganlah kita cuba memberatkan sesuatu kelonggaran atau rukhshah yang diizinkan syara' sehingga akhirnya kita sendiri tidak mampu melaksanakannya langsung. Apa yang penting ialah keringanan yang dibenarkan sahaja  dilaksanakan oleh para ulama yang sememangnya takutkan Allah.

Sama-samalah kita memohon ketetapan di dalam beragama ini dan tetap terus melaksanakan takhlif ke atas kita, InsyaAllah semoga kita diberkati dalam kehidupan yang sementara ini.

Kemudian ingatlah untuk selalu 'renew' perjanjian dengan membaca sayyidul istighfar secara yakin dan di mana daripada keyakinan inilah lahirnya kesungguhan di dalam melaksanakan amanah sebagai seorang hambaNya yang sebenar sehingga layak untuk kita mendapat keredhaan ALLAH serta syafaat Rasulullah dan layak menjadi penghuni bersama kaum mukminin di syurga.

Nabi shallallahu ’alaih wa sallam bersabda: “Penghulu Istighfar ialah kamu berkata:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilaha selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu dan aku selalu berusaha menepati ikrar dan janjiku kepadaMu dengan segenap kekuatan yang aku miliki. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui betapa besar nikmat-nikmatMu yang tercurah kepadaku; dan aku tahu dan sadar betapa banyak dosa yang telah aku lakukan. Karenanya, ampunilah aku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau).”  Barangsiapa yang membaca doa ini di  petang hari dan dia betul-betul meyakini ucapannya, lalu dia meninggal dunia pada malam harinya, maka dia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang membaca doa ini di pagi hari dan dia betul-betul meyakini ucapannya, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka dia termasuk penghuni surga.”
(HR Bukhary 5831 - 7/150)


Wallahu a'lam ...

Al Faqir Ilaa Afwi Rabbih
12 Ogos 2011 - 12 Ramadhan