Rabu, 9 November 2011

Berbantah-bantahan Adalah Antara Punca Kemunduran Dan Kehinaan Yang Menimpa Ummat Islam

Kemunduran dan kehinaan yang menimpa ummat Islam kini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang mana semuanya ada diterangkan di dalam Al Quran dan hadith-hadith. Di antaranya ialah firman  Allah :

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Al Anfaal :46)

Punca-punca perselisihan atau sikap berbantah-bantahan pula ialah :

1.      Firman Allah :

Dan di antara orang-orang yang berkata:" Bahawa kami ini orang-orang Nasrani", Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya, lalu Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka, sampai ke hari kiamat; dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan.
(Al Maa’idah : 14)

2.       Firman Allah :

Dan umat tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah dan berselisihan (dalam menjalankan ugama Allah) melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran (pengetahuan) yang memberi mereka mengetahui (apa yang disuruh dan apa yang dilarang); berlakunya (perselisihan yang demikian) semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkan hukuman) hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi Kitab ugama kemudian daripada mereka, berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap Kitab itu.
(As Syuraa : 14)

3.      Sabda Baginda SAW :

Apabila kamu berjual beli dengan al ‘ainah dan kamu mengikut pemerintah-penerintah yang zalim dan kamu asyik dengan ladang-ladang kamu dan kamu meninggalkan jihad kamu, nescaya Allah akan menimpakan ke atas kamu kehinaan yang tidak akan terhapus sehinggalah kamu kembali kepada ajaran agama kamu.[1]

4.      Firman Allah :

Kemudian kamu ini (Wahai Bani Israil), kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya; kamu pula saling bantu-membantu (dengan orang lain) untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan; padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka; sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.
(Al Baqaarah : 85)

5.      Sabda Rasulullah SAW :
يوشك أن تدعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة الى قصعتها. فقال قائل : أو من قلة يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل :يا رسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت.
Akan tiba saatnya di mana kamu akan dikerumuni (diserbu) oleh umat-umat lain (musuh-musuh dari pelbagai sudut) sebagaimana orang-orang yang sedang makan menghadapi hidangannya. Bertanya salah seorang daripada mereka : Adakah kerana bilangan kami pada masa itu sedikit wahai Rasulullah? Jawab Baginda : Bahkan kamu pada hari itu banyak. Tetapi kamu adalah kosong dan hanyut seperti buih-buih. Dan Allah akan mencabut daripada musuh-musuh kamu perasaan gerun terhadap kamu, dan Dia menanam (mencampakkan) pula ke dalam hati-hati kamu –penyakit- al-wahn. Bertanya salah seorang daripada mereka : wahai Rasulullah apakah al wahn itu? Jawab Baginda : Cintakan dunia dan bencikan mati. [2]

Justeru itu ketahuilah jama’ah yang diwajibkan setiap Muslim memberikan bai’ahnya ialah jama’ah yang berusaha membebaskan umat Islam daripada seluruh penyakit yang membawa kepada kehinaannya sehingga umat Islam diumpamakan kosong dan hanyut seperti buih-buih. Antara penyakit tersebut ialah al wahan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadith di atas.

[1] Hadith Riwayat

[2] Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Tsauban